Øgede investeringer i elbiler.

Danmark skal øge investeringer i grøn omstilling med 39 pct.

En ny verdenssituation kræver et opdateret tal for, hvad der skal til for at nå vores målsætning for reduktion. Energipriserne er steget, og der er indgået flere politiske aftaler, som ændrer behovet for investering i den grønne omstilling. Vores nye notat viser, at vi skal investere for 1.100 mia. kroner i grøn omstilling, hvis vi skal nå klimamålsætningen i 2030.
November 29, 2022

De private husholdninger og virksomheder skal stå for 650 mia. kroner af den samlede grønne investeringssum. Der skal bl.a. investeres i 1 mio. nye grønne biler og installation af ladestandere i hjemmet. Derudover skal investeringerne også gå til, at 700.000 husstande udskifter deres nuværende varmesystem med en varmepumpe. Det viser vi i vores nye notat ”Investeringsomfang og finansieringskilder for at opfylde Danmarks klimamål”.

 

Det er muligt at læse nogle af hovedpointerne fra notatet hos Børsen.

 

”Selvom beløbet er voldsomt, bliver finansieringen ikke et problem for private husholdninger, mener cheføkonom i Kraka Economics, Mikael Bjørk Andersen.

 

“Vores beregninger i rapporten er lavet ud fra, hvordan danskerne i dag investerer i energikonverterende teknologi. Med det mener jeg alt, der bruger strøm, benzin, olie og gas osv. Lige nu opfylder gennemsnittet nærmest behovet frem til 2030. Derfor vil det ikke blive meget dyrere at investere det nødvendige for en husstand, men der skal selvfølgelig investeres anderledes,” siger han.”

 

For et år siden vurderede vi, at det ville kræve 800 mia. kroner at nå målsætningen om 70 pct. reduktion i udledningen af CO2 i 2030. I følge vores beregninger er behovet nu steget med 300 mia. kroner. Det svarer til en stigning i de grønne investeringer fra 90 mia. til 125 mia. kroner årligt

 

Der er et særligt stort behov for investeringer i vedvarende energianlæg samt kollektiv transport og offentlig service. Husholdningernes investeringer skal ikke opjusteres, da de løbende har investeret i elbiler, ny boligopvarmning mv. Vi vurderer, at det er realistisk at indfri af målet, men at det kræver regulering såsom afgifter på udledning af CO2, så omstillingen er rentabel.

 

Den finansielle sektor skal spille en afgørende og ansvarlig rolle i omstillingen, da sektoren har en unik viden om rentabiliteten af investeringerne. Banker og realkreditinstitutter er ansvarlige for 450 mia. kroner af de samlede investeringer på 1.100 mia. kroner.

Ved henvendelse, kontakt os her