DB3

Finanssektoren kan gøre en konkret forskel i den grønne omstilling

Hvis rammevilkårene i den grønne omstilling bliver rigtige, og en stor del af omstillingen dermed er markedsdrevet, kan sektoren sætte turbo på omstillingen ved, at de klassiske forretningsopgaver bliver veludført. Det handler bl.a. om ordentlig kreditvurdering og effektivt at kanalisere kapital til projekter, der er rentable. Det og meget mere beskriver vi i den tredje rapport i samarbejdet med Danske Bank, hvor vi analyserer, diskuterer og endevender den finansielle sektor.
May 30, 2022

Danmark står over for en stor opgave, hvis vi skal lykkes med at indfri klimalovens målsætninger for udledning af drivhusgasser i 2030 og 2050. Heldigvis går udviklingen rivende stærkt i disse år, og næsten alle dele af samfundet har tilkendegivet et klart ønske om at bidrage. Det gælder også den finansielle sektor, som bl.a. har givet store tilsagn om grønne lån og investeringer.

 

Rådgivning og udviklingen af grønne finansielle produkter kan understøtte og supplere den grønne omstilling, så grønne investeringer bliver mere attraktive. Det gælder både omstilling af virksomhederne og privatkunderne, fx gennem lån til energirenovering, grønne biler mv.

 

Omstillingen rummer dermed også klare forretningsmuligheder for sektoren, bl.a. fordi både virksomheder og private kunder er interesserede i grønne finansielle produkter. Men med de grønne finansielle produkter påtager sektoren sig også et ansvar for, at produkterne reelt er grønne og ikke blot et resultat af greenwashing. I den seneste Kraka Economics-rapport for Danske Bank går vi dybere ind i det og flere andre emner, der belyser den finansielle sektors ansvar og muligheder i den grønne omstilling.

 

Ved henvendelse, kontakt os her