Folkeskole

Folkeskoleelever med fritidsjob får højere karakterer ved afgangsprøven

Grundskoleelever med fritidsjob får i gennemsnit højere karakterer ved afgangseksamen i 9. klasse end børn og unge uden fritidsjob. Det viser en ny analyse, som Kraka Economics har udarbejdet for Danske Bank.
February 20, 2023

I denne analyse ser vi specifikt på sammenhængen mellem karakterer og fritidsjob for børn og unge i perioden 2012-2020. Analysen afgrænser børn og unge til at være de 13-17-årige, og ser kun på 9. klasses afgangskarakterer i henholdsvis dansk og matematik. 

 

Grundskoleelever med fritidsjob får i gennemsnit 0,26 point højere karakterer ved afgangseksamen i 9. klasse end børn og unge uden fritidsjob. Det er særligt elever, der arbejder mindre end fire timer i gennemsnit om ugen, der trækker karaktergennemsnittet op. Elever med høj gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over seks timer om ugen, trækker derimod karaktergennemsnittet ned. 75 pct. af alle elever med arbejde har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under seks timer.

 

Det er muligt at læse om analysen i Berlingske.

 

Børn og unge i Vestjylland har ofte fritidsjob

Andelen af børn og unge, der har fritidsjob, er generelt højere uden for de store byer. Særligt i kommunerne i Vestjylland er andelen af børn og unge med et fritidsjob høj, mens den er lav i og omkring København, Aalborg og Odense.

 

Børn og unge i familier med en middelindkomst har oftere fritidsjob

Andelen, der har fritidsjob, er højere for de børn og unge, hvor familien har en middelindkomst. Særligt for lavindkomstfamilier er andelen af børn og unge med fritidsjob lav. Tilsvarende er der en tendens til, at færre børn og unge fra familier med en høj indkomst har et fritidsjob.

 

Læring kan forklare sammenhængen mellem høje karakterer og fritidsjob

En mulig forklaring på, at børn og unge med fritidsjob får højere karakterer er, at de via fritidsjobbet tilegner sig kompetencer, der hjælper dem i skolen. Fra dansk forskning er man velbekendt med denne sammenhæng. Udover den positive sammenhæng mellem karakterer og det at have et fritidsjob, påviser denne forskning også, at børn og unge med fritidsjob har en lavere tendens til fravær fra skole og involvering i kriminalitet samt, at de i højere grad bliver indskrevet på videregående uddannelser.

Ved henvendelse, kontakt os her