Skov

Grøn Pulje kommer kun ganske sjældent naturen til gavn

Modsat politikkernes ønske, går midlerne fra Grøn Pulje kun yderst sjældent til etablering af natur og øget biodiversitet. Vi foreslår derfor, at der indføres øremærket kompensation til naturen.
December 4, 2023
  • Midlerne fra Grøn Pulje går yderst sjældent til etablering af natur

 

  • Langt størstedelen af midlerne fra Grøn Pulje går til etablering og renovering af bygninger mv.

 

  • Faktisk er blot 8,2 pct. af tildelte midler fra Grøn Pulje tilkendt projekter, der forbedrer naturen.

 

  • For at sikre, at naturen ikke bliver overset, bør politikerne indføre øremærket naturkompensation fra VE-udbygningen. 

 

Notet er omtalt i Jyllands-Posten den 3. december 

Ved henvendelse, kontakt os her