Solceller

Husprisanalyse: Hvad er geneomkostningen ved naboskab til en solcellepark?

I denne analyse belyser og kvantificerer vi de oplevede gener for naboerne til solceller. Det gør vi ved at opstille en såkaldt husprismodel til at undersøge omkostningerne ved naboskab til en solcellepark i form af forringet ejendomsværdi. Analysen bidrager dermed til at kaste lys over, hvor stor kompensation, der skal gives til naboer, før de ikke stilles ringere, når der opføres en solcellepark i deres nærområde.
June 16, 2023

En solcellepark forringer ejendomsværdien på huse inden for 400 m
Vores beregninger viser, at en ejendom vil miste 10,5 pct. af dens ejendomsværdi, hvis en solcellepark etableres inden for 200 m. Hvis ejendommen har 200-400 m hen til en solcellepark, vil ejendomsværdien forringes med 3,2 pct. Resultaterne viser tydeligt, at der er en signifikant og høj geneomkostning for de huse, der er nær en solcellepark, men også at geneomkostningen målt i forringet ejendomsværdi hurtigt dør ud på længere afstande. Vores analyse finder ingen signifikante geneeffekter på husprisen, når en solcellepark er placeret mere end 400 m væk.


De nuværende kompensationer er ikke tilstrækkelige
Den nuværende kompensation i form af ”Værditabsordningen” underkompenserer 75 pct. af de naboer, som har søgt krav om erstatning og som i dag lever med naboskab til solcelleparker. Den estimerede geneomkostning er i de fleste tilfælde større end den kompensation, som de faktisk har modtaget. Det indikerer, at de nuværende kompensationsordninger skal gentænkes og/eller skrues op. For at komme i mål med ambitionerne om VE på land er det afgørende at gøre det til en vindersag, når landvindmøller og solcelleparker skal opstilles. Et første skridt i den retning er at vinde opbakning blandt lokalbefolkningen og anerkende, at naboskab til VE-anlæg har en omkostning.


Der er betydelig geografisk forskel på geneomkostningen
De samlede geneomkostninger ved naboskab til solcelleparker for de forskellige landsdele i Danmark svinger mellem 4,1 mio. kr. pr. solcellepark på Bornholm til mere end ti gange så meget, nemlig 44 mio. kr. i Østsjælland. Der er altså betydelig geografisk forskel på, hvor stor gene, der er af de eksisterende solcelleparker i Danmark. Geneomkostningen er størst i de områder, hvor husprisen og befolkningstætheden er høj. Dels fordi solcellepar-ker i disse områder generelt har flere naboer, og dels fordi den faktiske størrelse af værdiforringelsen af naboernes huse er højere.


Etablering af solcelleparker vurderes optimalt i 8 ud af 11 landsdele
Samfundet sparer 21,6 mio. kr., hvis en strømproduktion svarende til en gennemsnitlig solcellepark produceres af solceller frem for energiøen i Nordsøen. I 8 ud af Danmarks 11 landsdele er den gennemsnitlige geneomkostning pr. solcellepark af de eksisterende solcelleparker lavere end denne omkostningsbesparelse. Hvis man fremadrettet lykkes med at placere solceller lige så godt/dårligt, som de er placeret i dag, burde det være muligt at give fair kompensation og samle opbakning til dem i alle dele af landet på nær i landsdelene Østsjælland, Nord-sjælland og København. I Øst- og Nordsjælland er den gennemsnitlige geneomkostning pr. solcellepark højere end produktionsbesparelsen, og den høje befolkningstæthed i København gør det urealistisk, at der fremadrettet placeres solcelleparker der.

Ved henvendelse, kontakt os her