ejerskab

Langsigtet ejerskab giver solide gevinster til samfundet

Virksomheder med et langsigtet ejerskab i ryggen klarer sig bedre på en række områder, der kaster gode gevinster af til samfundet – og er samtidig lige så produktive som øvrige virksomheder. Det viser en ny rapport, Kraka Economics har lavet på initiativ af Lundbeckfonden.
June 15, 2022

Med en mere bæredygtig forretningsførelse skiller fondsejede virksomheder, andelsselskaber og familievirksomheder sig ud på forskellige positive måder, sammenlignet med andre virksomheder. Fondsejede virksomheder er fx mere innovative, målt på patentansøgninger, idet de ansøger om 62 pct. flere patenter end lignende virksomheder uden langsigtet ejerskab. Medarbejdere i andelsselskaber er mere tilfredse og mere stabile i ansættelserne, end ansatte i virksomheder uden langsigtet ejerskab, da 13 pct. flere fortæller, de er meget tilfredse med deres job, og ansættelserne varer i gennemsnit 17 pct. længere. Og familievirksomheder er kendetegnet ved høj grad af diversitet i ledelsen med 64 pct. flere kvinder i direktionen i forhold til virksomheder uden langsigtet ejerskab.

 

Det langsigtede investeringsperspektiv i fondsejede virksomheder er vigtigt for særligt innovationstunge virksomheder, da innovation tager tid, og virksomheden har en stabil finansieringskilde uden at skulle jagte midler parallelt med forskning og udvikling af nye produkter eller teknologi.

 

Ejerskabsformer i danske virksomheder har derfor stor betydning for både økonomien og samfundet, og en vigtig pointe er, at de pæne sidegevinster opnås samtidig med, at de langsigtede ejerskabsformer er lige så lønsomme som øvrige virksomheder.

 

Peter Mogensen, direktør i Kraka Economics, ser klare fordele i, at virksomheder griber forretningen an på en langsigtet og mere balanceret måde:

 

”Dermed sikrer ejerne bag den type virksomheder, at virksomheden udvikler sig, så den også giver afkast og bringer værdi til kommende generationer. Det er vigtigt, at vi i relevante sammenhænge i højere grad ser det langsigtede ejerskab som en styrke, der er med til at trække vores samfund i en god retning. Så fx fondsejerskab indgår som en reel overvejelse og mulighed, når man beslutter selskabsform for den virksomhed, man stifter.”

 

Lene Skole, adm. direktør i Lundbeckfonden glæder sig over analysen fra Kraka Economics og håber, at den kan være med til at starte en samtale om betydningen af det langsigtede ejerskab og fondenes rolle i Danmark:

 

”Som erhvervsdrivende fond tror vi på betydningen af det langsigtede ejerskab og den danske fondsmodel. Men vi ønsker også at blive klogere på det og bad derfor i efteråret 2021 Kraka Economics om at undersøge betydningen af det langsigtede ejerskab for danske virksomheder. Det har lært os meget. Analysen viser, at fondsejerskabet skaber værdi og giver plads til innovation og udvikling samtidig med, at det også styrker virksomhedernes sociale bæredygtighed gennem bl.a. et godt arbejdsmiljø. Vi håber derfor, at analysen kan være med til at starte en debat, der på sigt kan føre til, at flere virksomheder vil overveje fondsejerskabet og dermed få mulighed for at udvikle sig i Danmark med et langsigtet ejerskab i ryggen.”

Ved henvendelse, kontakt os her