Vindere af inflaitonen

Pensionister rammes hårdt af den høje inflation, men..

Den høje inflation rammer alle danskere. De fleste konfronteres nok primært med de højere priser, når de handler, eller når varmeregningen dumper ind af postkassen. Men det er faktisk langt fra kun forbruget, der bliver påvirket af inflationen. De store prisstigninger i samfundet betyder meget for husstandenes samlede velstand. Det viser Kraka Economics i et nyt notat.
December 23, 2022

 

Prisstigningerne kan nemlig have store, negative, økonomiske konsekvenser for husstande, der har en stor opsparing. Til gengæld betyder den høje inflation også, at værdien af gæld falder. Det giver en økonomisk gevinst for husstande med stor gæld.

 

Det er muligt at læse om analysen i Berlingske.

 

Inflationen udhuler gæld, og det er en gevinst for nogle grupper i samfundet

I vores analyse viser vi, hvordan den høje inflations effekt på husstandenes samlede finansielle gæld og formue varierer på tværs af indkomst- og aldersgrupper. Det gælder både i størrelse og fortegn, da nogle grupper har direkte gevinster af inflationen. Personer i aldersgruppen 26-55 år oplever i gennemsnit en stor forbedring af deres finansielle nettoformuer. Det skyldes, at unge og midaldrende personer har forholdsvis store lån, der bliver mindre værd som følge af inflationen. Den positive, økonomiske gevinst for de yngre husstande skal dog ses i det lys, at renterne på lån også stiger som konsekvens af inflationen. Den effekt tager vi ikke højde for i analysen. Modsat oplever særligt ældre husstande med mindre gæld, at inflationen udhuler deres formue.

 

Husstandenes indkomster udhules med samme kraft…

Udhulingen af husstandenes indkomster er ens på tværs af indkomst- og aldersgrupper. Det betyder, at to husstande med hhv. en indkomst på en million kr. og en indkomst på 100.000 kr. oplever det samme procentvise tab i købekraft af deres indkomst på grund af den generelle inflation. Men selvom de relative størrelsesforhold er de samme, har indkomsteffekten sandsynligvis større, negativ indvirkning på dagligdagen hos dem med lav indkomst, der i forvejen har et begrænset finansielt råderum.

 

… men forskellige forbrugssammensætninger betyder, at personer med lav indkomst rammes hårdere

Prisstigningerne rammer dog forskelligt på tværs af indkomst- og aldersgrupper afhængigt af, hvordan husstanden har sammensat sit forbrug. Særligt husstande med lave indkomster og ældre husstande oplever større, negative effekter fra inflationen på deres forbrug. Resultatet er drevet af, at de bruger flere af deres penge på el og opvarmning, der er steget mere i pris end andre varer og tjenester. I vores beregninger er der 2,4 pct.-points forskel på den gruppe, der oplever højest inflation gennem forbrug, til dem, der oplever den laveste. Der er dog tale om gennemsnitsbetragtninger på tværs af indkomst- og aldersgrupper, og der kan være betydeligt større variation mellem individuelle husstande. Forskelle i individuelt forbrug spiller dog kun en mindre rolle i inflationens påvirkning af husstandenes velstand. Udhulingen af husstandenes indkomst som tidligere beskrevet betyder langt mere for den samlede effekt på tværs af alle indkomst- og aldersgrupper.

 

Ved henvendelse, kontakt os her