PtX

Power-to-X bidrager kun lidt til danske klimamål

Bliver 4-6 GW Power-to-X-kapacitet en realitet i 2030, vil det meste af produktionen gå til eksport. Det viser Kraka Economics i en ny rapport. Hvis det kræver økonomisk støtte at nå Power-to-X-målene, kommer danskerne til at betale til vores rige nabolandes grønne omstilling. Samtidig er reduktionerne med Power-to-X dyre og kræver store mængder grøn strøm, som der i forvejen er stor efterspørgsel efter. Derfor bør politikerne genoverveje de store Power-to-X-mål.
February 10, 2023

Der skal udvikles og investeres i nye teknologier, hvis de danske klimamål skal nås. Det gælder bl.a. teknologier, der skal drive den tunge del af transportsektoren. Her findes der ikke på nuværende tidspunkt gode, grønne alternativer til diesel og olie. Det er ikke oplagt at bygge batterier, der kan drive tunge lastbiler, store færger og fly. Batterierne ville simpelthen blive for store og tunge. I stedet må der findes alternative måder at omstille sektoren på - her kommer Power-to-X-teknologien ind i billedet.

 

Power-to-X gør det nemlig muligt at fremstille brint og brintbaserede brændsler med elektrolyse af vand. Det kræver kun strøm. Derfor er Power-to-X CO2e-neutralt, hvis strømmen er grøn. Kan denne type brændstof implementeres i transportsektoren, kan CO2e-udledningerne fra den tunge transport derfor reduceres markant.

 

Politikerne har også store ambitioner for Power-to-X-teknologien. Flere aktører ønsker at opføre kæmpestore anlæg, og politikerne har sat et mål om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. En kapacitet, der er flere hundrede gange større end i dag.

 

Der er ingen tvivl om, at det kommer til at kræve store investeringer at nå 70 pct.-målet i 2030. Der skal også investeres i mere uprøvede teknologier. Men på trods af den store opbakning til Power-to-X, er det ikke nødvendigvis den bedste måde at reducere CO2e-udledninger på i 2030. Elektrolyseteknologien er ikke ny, men Power-to-X-kapaciteten er i dag nærmest ikke eksisterende og bliver meget dyr at opskalere. Samtidig udgør en kapacitet på 4-6 GW godt en fjerdedel af det samlede danske elforbrug i 2030.

 

Samtidig er prisen for CO2e-reduktioner med Power-to-X i nogle tilfælde meget høj. På kort sigt er der sandsynligvis andre klimateknologier, der skal prioriteres, hvis klimamålene skal nås på en omkostningseffektiv måde.

 

Selv hvis det lykkes at nå den politiske målsætning om en kapacitet på 4-6 GW, er potentialet for CO2e-reduktioner med Power-to-X begrænset. I stedet vil en stor del af produktionen blive eksporteret. På grund af den betydelige meromkostning ved produktion med Power-to-X, risikerer vi at sende statsstøttet brint til vores rige nabolande.

 

Denne rapport fra Kraka Economics handler om Power-to-X’s rolle i den grønne omstilling i Danmark. Vi går i dybden med den politiske ambition, bidrag til CO2e-reduktioner og omkostningerne og undersøger den internationale interesse for Power-to-X. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, som skal bidrage med fakta og nuancer til samfundsdebatten om den grønne omstilling. Derudover bygger denne rapport på et baggrundsnotat af DTU, der afdækker Power-to-X’s potentiale og integration med det danske energisystem.

Ved henvendelse, kontakt os her