Unge

Unge uden uddannelse: Analyse af økonomiske, sociale og sundhedsmæssige forskelle

Ca. 15 procent af en årgang har som 25-årig højest fuldført grundskolen og er ikke i gang med en uddannelse. Gruppen adskiller sig fra den resterende del af en årgang på en lang række sociale-, sundhedsmæssige- og økonomiske parametre. Det viser en ny analyse, som Kraka Economics har udarbejdet for BUPL.
May 2, 2023

I analysen dykker vi ned i forskelle i karakteristika og omkostninger over en livsperiode for den del af en årgang, der som 25-årig ikke har opnået et uddannelsesniveau på højere niveau end grundskole, og som samtidig ikke er i gang med en uddannelse.

 

Analysen viser blandt andet: 

  • Målgruppens forældre er oftere ufaglærte og forældrene har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet. Knap halvdelen af målgruppen bor i en land- eller provinsbykommune hvilket er markant flere end den øvrige del af en årgang, hvor det kun er lidt mere end en fjerdedel.

 

  • Udgifterne til offentlige overførselsindkomster samt træk på det primære sundhedssystem er højere for målgruppen end for den resterende del af en årgang. Erhvervsindkomsten for målgruppen er desuden betydeligt lavere end for sammenligningsgruppen målt over et livsforløb. Over et livsforløb koster en person i målgruppen ca. 1,86 mio. kr. mere i sundhedsudgifter og overførselsindkomster, og de tjener ca. 7,36 mio. kr. mindre end den øvrige del af en årgang.

 

  • Samlet set er de forventede omkostninger og det forventede tab i erhvervsindkomst på ca. 9,2 mio. kr. per person, målt over et livsforløb. Det svarer i alt til en forskel på ca. 107 mia. kr. per årgang.

 

Analysen er omtalt i Information den 3. maj 2023. 

Ved henvendelse, kontakt os her