Vækst

Bankerne bidrager til vækst og beskæftigelse

Bankerne i Danmark bidrager til vækst og arbejdspladser, når de kanaliserer penge til de bedste investeringsprojekter i lokalområderne.

I en analyse i første rapport om den finansielle sektor konkluderer vi:
- Finanskrisen i Danmark accelererede en udvikling mod færre banker med højere kvalitet i kreditgivningen.
- Det fremmer den økonomiske aktivitet i et lokalområde, hvis banker med høj kvalitet i kreditgivningen er fysisk til stede i området.
September 6, 2021

Ved henvendelse, kontakt os her