Analyser for Danske Bank

Et velfungerende samfund kræver en velfungerende finansiel sektor, som tåler at blive diskuteret og endevendt. Kraka Economics har indgået samarbejde med Danske Bank, hvor formålet netop er at give et faktuelt grundlag for den diskussion af sektoren, der altid vil og bør være. 

 

Samarbejdet kredser om at styrke og nuancere offentlighedens kendskab til finanssektorens rolle i samfundet. Ingen sten er for lille eller stor til at blive vendt og vurderet gennem fagligt neutrale og faktabaserede analyser af sektorens funktioner, udfordringer, benspænd og bidrag.

 

Danske Bank bidrager til udvikling af idéer til analyser, som kan kaste nyt lys på fx et aktuelt område eller en særlig samfundsopgave. Banken har ingen indflydelse på selve analysearbejdet, metode eller konklusion, som det udelukkende er Kraka Economicss økonomer, der står for.  

 

Læs mere om projektet og Danske Bank her

Ved henvendelse, kontakt os her