Førstegangskøbere

Højere renter og faldende boligpriser kan give nye muligheder for førstegangskøbere

Rentestigninger kombineret med forventede prisfald åbner nye boligmuligheder for en gruppe af førstegangskøbere i tre af landets største byer. Det viser ny analyse, som Kraka Economics har udarbejdet for Danske Bank.
January 5, 2023

I analysen undersøges det, hvordan bestemte indkomstgruppers muligheder for boligkøb påvirkes i København, Aarhus og Aalborg i et scenarie med 20 pct. prisfald i storbyerne og en ændret fast realkreditrente fra 1 pct. til 6 pct. Analysen viser, at rentestigninger kombineret med forventede prisfald åbner nye boligmuligheder for singler med en indkomst før skat på mindst 35.000 kr. om måneden og for par med en samlet indkomst på mindst 60.000 kr. om måneden.

 

Det er muligt at læse om analysen i Avisen Danmark.

 

Nye boligmuligheder for førstegangskøbere med høj indkomst…

Højere renter gør det sværere for førstegangskøbere at købe en bolig. Når man skal optage et lån, kræver banken, at man har et bestemt minimumsbeløb til rådighed efter faste udgifter er betalt. Og når renterne stiger, øges de faste udgifter ved at bo i en lånefinansieret bolig. Herved mindskes sandsynligheden for at blive kreditgodkendt af banken.

 

Prisfald på boliger gør det derimod lettere for førstegangskøbere at købe en bolig. For det første mindsker et prisfald lånebehovet, hvorved den negative effekt på rådighedsbeløbet fra højere renter også mindskes. For det andet åbner et prisfald op for et større boligmarked til førstegangskøberne, fordi køberne som udgangspunkt maksimalt må optage et lån, der er fire gange så højt som deres årlige bruttoindkomst. Prognoser for dansk økonomi viser forventede prisfald på næsten 10 pct. på landsplan. I de større byer forventes prisfaldene at være endnu højere.

 

Vi skønner, at der er 294.000 husstande i Danmark med en indkomst, som åbner for nye boligmuligheder, og som samtidig lejer deres nuværende bolig. Fx viser vores beregninger, at en single i København med en indkomst på 50.000 kr. om måneden vil kunne købe en bolig i 2023, der er 36 pct. større end, hvad personen kunne købe i 2021. Det skyldes, at der er luft i økonomien til at klare de højere renteudgifter, men personen har i 2021 været begrænset af kravet om, at boligprisen maksimalt må være fire gange så høj som den årlige bruttoindkomst.

 

… men stort set uændrede boligmuligheder for førstegangskøbere med lav indkomst

De forventede boligmuligheder for førstegangskøbere med lav indkomst er stort set uændrede mellem 2021 og 2023, da disse grupper stadig er begrænsede af kravet til det månedlige rådighedsbeløb. Hvis en husstand i udgangspunktet er begrænset af rådighedskravet, vil rentestigningerne neutralisere de øgede muligheder fra lavere boligpriser og lønstigning. Et eksempel er en single i Aalborg med en indkomst på 30.000 kr.: Hvor vedkommende i 2021 kunne låne til en bolig på 58 kvm, vil han eller hun kunne låne til en bolig på 61 kvm i 2023. Altså en beskeden stigning.

Ved henvendelse, kontakt os her