Finanssektor rapport 2

Den finansielle sektor - en vigtig brik i omstilling af Danmark

Et velfungerende samfund kræver en velfungerende finansiel sektor, som tåler at blive diskuteret og endevendt. Det er udgangspunktet for samarbejdet mellem Kraka Economics og Danske Bank. Samarbejdet kredser om at styrke og nuancere offentlighedens kendskab til den finansielle sektors rolle i samfundet. Ingen sten er for lille eller for stor til at blive vendt og vurderet gennem fagligt neutrale og faktabaserede analyser af sektorens funktioner, udfordringer, benspænd og bidrag. Dette er den anden rapport i samarbejdet mellem Kraka Economics og Danske Bank.
December 6, 2021

Et moderne samfund er i konstant omstilling, og økonomien er altid på vej nye steder hen. Det har tidligere været tilfældet med de store omstillinger som fx mekaniseringen af landbruget i starten af 1900-tallet, omstillingen fra landbrugssamfund til industrisamfund og omstillingen videre til servicesamfundet. I dag gælder det fx den digitale omstilling, som til stadighed åbner for nye og smartere løsninger, men som også medfører klare udfordringer. Og fremadrettet gælder det især den grønne omstilling, hvor Danmark har sat ambitiøse mål for nedbringelse af CO2e-udledning, men hvor der stadig ligger et betydeligt arbejde foran os som samfund, hvis disse mål skal opfyldes. Den finansielle sektor spiller en vigtig rolle i disse omstillinger.

 

Samtidig er den finansielle sektor også under forandring. Ændret regulering, historisk lave renter, en teknologiske udvikling med øget digitalisering samt den grønne omstilling er med til at forandre og præge sektoren. Digitaliseringen skaber mange nye muligheder for både sektoren, for kunderne og for samarbejdet mellem dem. Online kundemøder og nye betalingsformer er blot konkrete eksempler på disse muligheder. De bevirker på den ene side en støt faldende anvendelse af kontanter. Det giver færre udgifter, hvilket kommer både sektoren og kunderne til gavn.

 

Men med udviklingen følger også nye udfordringer, fx betydelige udgifter til cybersikkerhed og bekæmpelse af hvidvask. Den grønne omstilling betyder ligeledes, at sektoren er nødsaget til at udvikle sig og blive endnu bedre til at tænke den grønne omstilling ind i forretningen. Det gælder særligt i kreditgivningen, hvor klimarelaterede gevinster og risici skal fastsættes, men det gælder også ved, at sektoren mere systematisk skal holde styr på, hvad der kan betragtes som hhv. grønne og ikke-grønne udlån.

 

I denne rapport stiller vi skarpt på omstillinger. Både på de igangværende ændringer i den finansielle sektor, men især på sektorens samspil med resten af økonomien og dens bidrag til de store omstillinger i samfundet – både før, nu og fremadrettet.

Ved henvendelse, kontakt os her