Kapitalkrav

Ekstraregning på 2 mia. kr.: Nyt krav til bankerne kan øge huslejen for lejere

Ejendomsselskaberne og deres kunder kan se frem til en ekstraregning på 2 mia. kr. om året, hvis erhvervsministeren følger Det Systemiske Risikoråds anbefaling om, at kreditinstitutter, der låner ud til ejendomsselskaber, skal indføre en ekstra buffer på 7 pct. af de risikovægtede udlån til disse selskaber.
December 12, 2023

I en analyse for Finans Danmark har Kraka Economics beregnet, at ejendomsselskaberne vil få en ekstraregning på cirka 2 mia. kr. om året, hvilket giver en merudgift på ca. 3.700 kr. årligt pr. lånt million. Det svarer til, at en ny lejer af en toværelses lejlighed på 60 kvm i København kan forvente en årlig husleje, der er 5.800 kr. højere alene på grund af det nye bufferkrav. En ny lejer af en tilsvarende lejlighed i fx Vejle kan forvente en årlig husleje, der er knap 2.400 kr. højere.

 

Hvis erhvervsministeren følger rådets indstilling, vil det forøge kapitalkravene til banker og realkreditinstitutter i forbindelse med udlån til ejendomsselskaber. Dette vil føre til højere omkostninger for kreditinstitutterne på de omfattede lån. Denne omkostning vil i betydeligt omfang blive afspejlet i dyrere lån (fx via bidragssatserne) og dermed højere finansieringsomkostninger for ejendomsselskaber, og ultimativt vil den føre til højere priser for både lejere af bolig og erhvervslejemål.

 

Ud fra materialet, der er offentliggjort af Det Systemiske Risikoråd, er det uklart, om der faktisk er opbygget risiko på det omfattede område, som ikke allerede er tilstrækkeligt dækket inden for den eksisterende regulering af den finansielle sektor, herunder betydeligt øgede kapitalkrav indført efter finanskrisen i slutningen af 00’erne.

 

- Når vi nu ved, at den nye buffer vil få store økonomiske konsekvenser, skal man have grumme gode samfundsøkonomiske argumenter for, at det er nødvendigt. En stor bekymring er, at vi gør slemt værre ved at indføre øgede kapitalkrav i en tid, hvor økonomien ikke ligefrem buldrer derudaf, siger Peter Mogensen, direktør i Kraka Economics.

 

Ved henvendelse, kontakt os her