Solceller

Energiparker: VE-aftalen er et lille, men utroligt uambitiøst skridt i den rigtige retning

Et bredt flertal har i dag indgået en aftale om vedvarende energi (VE) og energiparker på land. Aftalen tager små skridt i den rigtige retning, men på flere stræk er den alt for uambitiøs, og den løser næppe problemerne med manglende lokal opbakning, der er nødvendig for at få tempo i udbygningen. Bundlinjen er derfor stadig, at der ikke bliver nogen grøn omstilling med denne aftale.
December 13, 2023

På overfladen ser den nye aftale for vedvarende energi og energiparker pæn ud. Men under overskrifterne om øget kompensationer til naboer, kommuner og grønne tiltag, fremgår det, at forbedringerne er forsvindende små. En aktindsigt, Kraka Economics har fået hos Energistyrelsen, viser, at en solcellenabo med regeringens udspil blot står til 150 kr. ekstra om måneden i kompensation. Det er ualmindeligt svært at forestille sig, at de beløb kan vende NIMBY til FOMO, når de ikke står mål med de oplevede gener.

 

Det er ikke kun naboer og lokalsamfund, der må se langt efter gevinster ved at lægge jord og udsigt til VE-anlæg. Naturen er nemlig aftalens store taber. Selvom regeringen med sit aftaleudspil hævdede, at udbygningen nu skal komme natur og biodiversitet til gavn, er der ingen øremærkede midler til naturen. Den grønne pulje øges, men historisk er den blevet brugt på alt muligt andet end natur og biodiversitet.

 

Intet tyder på, at man med centralt udpegede energiparker indmeldt primært af opstillerne løser problemet med lokal opbakning. Syv af energiparkerne er meldt ind af fem forskellige kommuner, og resten er indmeldt af opstillerne og udpeget af staten. Først nu går dialogen med kommunerne i gang, og chancen for at få en frivillig aftale igennem med de aftalte kompensationer er lille, da kompensationerne stadig er meget små. En hurtig og fair omstilling bør i stedet forankres lokalt og spire ud af lokal opbakning.

 

- Denne aftale kommer ikke til at accelerere den grønne omstilling. Og hvis vi ikke lykkes nu, ender staten med at skulle tromle projekter igennem i fem minutters overtid uden dialog og blik for lokalsamfundene. Det triste ved aftalen er, at der økonomisk er plads til at gå langt mere ambitiøst til værks, men det har man valgt ikke at gøre brug af. Med udbudsbaseret konkurrence på arealer udpeget af lodsejere og kommuner kombineret med kompensationer, der virkelig batter, havde man sikret lokal forankring og den bedst mulige deal for lokalsamfund og samfundsøkonomi. Vi har ikke råd til at spilde flere værdifulde år med løsninger, der ikke virker, siger Peter Mogensen, direktør i Kraka Economics.

Ved henvendelse, kontakt os her