Vindmøller

Kraka-direktør: Afslag på åben dør-projekter er en sejr for den sunde fornuft

Klimaministeriet har i dag meddelt, at der som konsekvens af ny havplan gives afslag til en lang række ansøgninger under åben dør-ordningen. Afklaring og status for åben dør-projekter er nu på plads, og afslag på en række projekter under den gamle åben dør-ordning er en sejr for den sunde fornuft. Det skriver Kraka Economics i ny pressemeddelelse.
June 7, 2023

Stærkt gået af Klimaministeren - den værste katastrofe for de danske skatteydere er nu undgået. Grøn strøm er en god og nødvendig ting. Men udsigten til at forære en stor del af de danske havarealer til private virksomheder uden betaling under den gamle åben dør-ordning har været en skræmmende oplevelse. Den dør er endegyldigt lukket nu, og det er meget, meget positivt”, siger direktør og partner i Kraka Economics, Peter Mogensen.

 

Baggrunden for afslagene er en ny aftale om Danmarks Havplan, som alle de danske politiske partier har indgået d. 7. juni. Havplanen udvider andelen af det samlede havareal, der er afsat til produktion af vedvarende energi, til 30% af det samlede areal. Det er en fordobling ift. den tidligere havplan, hvor der var afsat 15% af arealet. Planen sætter også konkrete, nye zoner for arealer til vedvarende energi og naturbeskyttelse.

 

Konsekvensen af havplanen er, at en lang række ansøgninger til udbygning af havvind under den tidligere åben dør-ordning afvises, fordi de er placeret uden for zonerne til vedvarende energi i planen. Det er en naturlig konsekvens af en opdatering af den samlede planlægning af arealanvendelsen.

 

Den nye havplan indeholder politiske afvejninger af de forskellige hensyn, der indgår i udnyttelsen af havarealer, herunder særligt produktion af vedvarende energi, fiskeri og hensyn til miljø og natur. Kraka Economics er enig i, at disse hensyn alle er væsentlige, men det er ultimativt en politisk beslutning, hvordan balancerne rammes bedst.

 

Med 30% af arealet afsat til vedvarende energi understøtter havplanen også erklæringerne om fremtidig udbygning, dvs. Esbjerg-, Oostende- og Marienborgerklæringerne.

 

Der er fortsat afsat havarealer til at kunne producere afsindige mængder grøn strøm – også langt mere, end vi har brug for i Danmark”, siger Peter Mogensen

 

Der er seks projekter under den eksisterende åben dør-ordning, der kan godkendes under den nye havplan, mens tre yderligere projekter kan blive sagsbehandlet og forventes at kunne godkendes under en justeret åben dør-ordning – som kører på markedsvilkår - inden for rammerne af EU-reglerne. Arbejdet med at justere åben dør-ordningen, så staten kan få indtægter fra markedsdrevet udbygning af havvind, fortsætter. Det arbejde hilser Kraka Economics velkomment.

Ved henvendelse, kontakt os her