huse

Loft over nabokompensation er uhensigtsmæssigt

I notatet beskrives konsekvenserne ved ikke at hæve det nuværende loft for VE-bonusordningen. Loftet betyder, at opstillervirksomhederne maksimalt kommer til at betale 1,5 pct. af indtægterne fra vedvarende energianlæg til naboer.
February 22, 2024
  • De nye kompensationssatser betyder, at loftet bliver ramt ved færre naboer.

 

  • Loftet risikerer at udhule de øgede nabokompensationer fra aftalen om mere grøn energi fra sol og vind.

 

  • Loftet betyder, at naboer til identiske anlæg kan få forskellig kompensation, alene fordi der er flere naboer til det ene anlæg.

 

  • Loftet betyder, at opstillerne, efter loftet er nået, ikke længere har incitament til at genere så få naboer som muligt.

 

Ved henvendelse, kontakt os her