Danske Maritime

Samfundsøkonomiske potentialer ved bygning af nye skibe i Danmark

Der er et stort økonomisk potentiale for den maritime industri, hvis en større del af skibsbygningen hjemtages.
Foto: Steffen Fog
May 21, 2024

Over de næste årtier skal Danmark udskifte et betydeligt antal skibe. Næsten alle søværnets 59 skibe og over 84 færger på danske indenrigsruter forventes at skulle udskiftes inden år 2055. Det giver mulighed for at øge og hjemtage mere af den danske produktion af skibe, hvilket kan accelerere og styrke den eksisterende maritime industri. Der er allerede taget et vigtigt skridt for at styrke landets sikkerhed til søs med beslutningen om at bygge nye patruljeskibe i Danmark og i større omfang at bygge skibene selv.

 

Kraka Economics har på vegne af Danske Maritime foretaget beregninger af, hvordan bygningen af nye skibe forventes at bidrage til dansk økonomi. Det vil skabe 2.500 arbejdspladser i gennemsnit frem mod 2055, hvis skibene (inkl. skrog) bygges og udstyres i Danmark. Vedligehold af de nye skibe kræver 600 beskæftigede. På højdepunktet (i 2045-2055) vil det skabe 3.000 arbejdspladser, mens vedligehold kræver 1.300 beskæftigede. Beskæftigelsen vil især gå til de regioner, hvor den maritime industri allerede er koncentreret i dag, dvs. Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland. Beskæftigelsen vil i overvejende grad være faglært.

 

Et patruljeskib giver en værdiskabelse på ca. 1 mia. kr. Det er overskud og aflønning, som kan geninvesteres i innovation på tværs af hele industrien og dansk økonomi. For et nyt patruljeskib vil 60 pct. af statens udgifter komme tilbage til statskassen via selskabsskat og indkomstskat.

Ved henvendelse, kontakt os her