ve

Vedvarende energi på land kan blive attraktivt for alle

VE-projekter bliver sløjfet ude i kommunerne, fordi de skaber utilfredshed i lokalsamfundene. Den utilfredshed er forståelig, for de nuværende ordninger giver nemlig ikke tilstrækkelig kompensation til de involverede interessenter. Regeringen har med sit nye udspil adresseret det problem, men vi er i Kraka Economics bekymrede for, om det er nok.
October 13, 2023


I dette notat giver vi eksempler på konkrete VE-projekter, som er blevet droppet med henvisning til natur, naboprotester eller kommunale prioriteringer. I ét af de konkrete eksempler beregner vi, hvordan kompensationen ville blive mere omfattende, hvis den var baseret på Kraka Economicss udbuds- og incitamentsmodel.

 

Med denne model ville naboer til anlægget få 23.400 kr. årligt i kompensation, og kommunen ville samlet set få omtrent 140 mio. kr. over hele anlæggets levetid. Desuden ville modellen finansiere 750 hektar ny natur. 
 

Ved henvendelse, kontakt os her