Analysis

Data analytics

Data analytics er blevet et af de vigtigste redskaber til økonomiske analyser. Rengøring, strukturering og transformation af data er steget i betydning, efterhånden som mere ustrukturerede datakilder bliver tilgængelige. Data analytics giver mulighed for at modellere de ustrukturerede data og bruge dem til et udvalg af nye datakilder og analyser.

Ved henvendelse, kontakt os her